PFR15761: RNA-binding protein FUS

UniProt Accession Number
P35637-2 (view proteoforms for entry)
Date Added
5/26/2015 9:23:29 AM
Organism
Homo sapiens

Sequence

10
MASNDYTQQA
20
TQSYGAYPTQ
30
PGQGYSQQSS
40
QPYGQQSYSG
50
YSQSTDTSGY
60
GQSSYSSYGQ
70
SQNSYGTQST
80
PQGYGSTGGY
90
GSSQSSQSSY
100
GQQSSYPGYG
110
QQPAPSSTSG
120
SYGSSSQSSS
130
YGQPQSGSYS
140
QQPSYGGQQQ
150
SYGQQQSYNP
160
PQGYGQQNQY
170
NSSSGGGGGG
180
GGGGNYGQDQ
190
SSMSSGGGSG
200
GGYGNQDQSG
210
GGGSGGYGQQ
220
DRGGRGRGGS
230
GGGGGGGGGG
240
YNRSSGGYEP
250
RGRGGGRGGR
260
GGMGGSDRGG
270
FNKFGGPRDQ
280
GSRHDSEQDN
290
SDNNTIFVQG
300
LGENVTIESV
310
ADYFKQIGII
320
KTNKKTGQPM
330
INLYTDRETG
340
KLKGEATVSF
350
DDPPSAKAAI
360
DWFDGKEFSG
370
NPIKVSFATR
380
RADFNRGGGN
390
GRGGRGRGGP
400
MGRGGYGGGG
410
SGGGGRGGFP
420
SGGGGGGGQQ
430
RAGDWKCPNP
440
TCENMNFSWR
450
NECNQCKAPK
460
PDGPGGGPGG
470
SHMGGNYGDD
480
RRGGRGGYDR
490
GGYRGRGGDR
500
GGFRGGRGGG
510
DRGGFGPGKM
520
DSRGEHRQDR

RERPY

Modifications
Acetylation@2
Amino Acid Position Range
2 - 525
Monoisotopic Mass
53,233.72 Da
Average Mass
53,265.61 Da
Length
524

Evidence

Data Set Date Added Number of Hits
2013 Catherman et al., Mol Cell Proteomics, Membrane Proteins 05/26/2015 1